Hur ändrar jag en säkring på en Vauxhall Corsa?

August 28

Ofta, när något på din Vauxhall Corsa har slutat att fungera, säger avfrostning eller vindrutetorkare, problemet kan spåras tillbaka till något så enkelt som en säkring. När du har hittat säkringsdosan på din Corsa och har lämpliga ersättare, är förfarandena för att få allt tillbaka upp och kör enkla.

Instruktioner

• Öppna huven genom att släppa spaken under ratten. Prop huven med bifogade stöd.

• Säkringsdosan i motorn bay ovanför höger strålkastare och är ganska stort.

• Ta bort locket från säkringsskåpet att identifiera motsvarande säkringen måste du ersätta. Förklaringen till vilka säkringar som gäller är tryckt på insidan av locket med säkringsdosan.

• Dra upp på den gamla säkringen att ta bort och fästa reservsäkring på plats.


© 2020 alphawala.com | Kontakta oss: webmaster# alphawala.com