Hur att öppna Apple Super enheten under Boot-Up

September 23

Hur att öppna Apple Super enheten under Boot-Up

Ibland en CD eller DVD kan fastna i en direktmatad skivenhet, till exempel Apple SuperDrive, och du måste stänga av datorn eftersom processerna bli frysta. Mac-operativsystemet innehåller två inbyggda funktioner för att mata ut en skiva under system uppstått (eller uppstart). Den första processen beskrivs en klassisk lösning som förts över från tidiga Apple dator utveckling. Den alternativa lösningen använder kommandon som Open Firmware innan systemet börjar att starta upp. När enheten öppnar för att mata ut skivan, kan du återuppta systemstart.

Instruktioner

Klassiska alternativet

1 Stäng av datorn.

2 Håll musknappen eller styrplattans knapp och stänga av datorn.

3 Vänta på CD eller DVD till kasta ut innan du släpper knapparna. Ta ut skivan från enheten.

4 Klicka på knappen "Omstart" i Apple-menyn att fortsätta systemstart.

Open Firmware kommando

5 Tryck och håll följande nycklar:

"Command" (med Apple-logotypen)"Option""F""O"

6 Slå på datorn och fortsätt att hålla ned tangenterna tills en snabb visar sade: "Välkommen till Open Firmware." Släpp tangenterna.

7 Skriv "eject cd" och sedan Tryck på "Enter" för att mata ut öppna hårddisken och mata ut skivan. Ta bort disken från enheten.

8 Typ "mac-stöveln" att återuppta systemstart.


© 2020 alphawala.com | Kontakta oss: webmaster# alphawala.com